[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 22 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีกองทุน เมื่อ พรบ. 22 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา 22 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร กลยุทธ์และข้อควรระวังในการบิหารจัดหาพัสดุของหน้วยงานรัฐ 22 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานศึกษาธิการเชียงใหม่ โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น เนื่องในวันสตรีึไทย ประจำปี 2561 22 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 22 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 22 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลียนวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ 18 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 10 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย 10 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาตร์ 1 ตำแหน่ง 8 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเข้าร่วมงาน EdTex 2018 3 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 27 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนสันติสุข เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 27 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง 23 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา 23 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานศึกษาธิการเชียงใหม่ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 23 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561 23 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 23 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. 5 เม.ย.2561


กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/550 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>