[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 10 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย 10 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาตร์ 1 ตำแหน่ง 8 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเข้าร่วมงาน EdTex 2018 3 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 27 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนสันติสุข เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 27 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง 23 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา 23 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานศึกษาธิการเชียงใหม่ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 23 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561 23 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 23 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. 5 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การค้า สกสค. ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด 5 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการสัมนาทางวิชาการเรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล 5 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิอร์เอเชีย ประชาสัมพันธ์การแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 5 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 2 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนสันติสุข รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 30 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เรื่องความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2561 29 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 26 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิโอ 22 มี.ค.2561


กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/547 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>