[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์พัฒนาวิทยฐานะและวิจัย ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วิทยฐานะ และการอบรมวิทยฐานะ 7 มิ.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการ \"เต้น เติม ฝัน\" DANCE TO DREAM 7 มิ.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2561 31 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมกืชิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันยุวกวี ประจำปี 2561 31 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรครูในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 31 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเพื่องแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 31 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 28 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ มหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค 28 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ให้ทุนสนับสนุนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 25 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ารจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง รุกรับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 25 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม AEON English Speech Contest 2018 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2018 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 25 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 25 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 22 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีกองทุน เมื่อ พรบ. 22 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา 22 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร กลยุทธ์และข้อควรระวังในการบิหารจัดหาพัสดุของหน้วยงานรัฐ 22 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานศึกษาธิการเชียงใหม่ โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น เนื่องในวันสตรีึไทย ประจำปี 2561 22 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 22 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 22 พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลียนวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ 18 พ.ค.2561


กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/547 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>