[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
19 พ.ค. 2562
ร่วมเดินนำขบวนประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู นำนักเรียนวงโยธวาธิต นักเรียนจิตอาสา นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ และนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียน เข้าร่วมเดินนำขบวนประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเ
แม่ออน
17 พ.ค. 2562
วันนี้ (17 พฤษภาคม 2562) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยคณะนักเรียนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยทุกคน ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระเทศน์บรรยายธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานธรรม โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
วันนี้ (17 พฤษภาคม 2562) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยคณะนักเรียนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยทุกคน ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระเทศน์บรรยายธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานธรรม โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
ร.ร.จอมทอง
17 พ.ค. 2562
การปฐมนิเทศครูใหม่ \"ลูกพระธาตุจอมทอง ๖๒\"
วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศครูใหม่ \"ลูกพระธาตุจอมทอง ๖๒\" โรงเรียนจอมทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ทั้งหมด ๘ คน ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางร
ร.ร.จอมทอง
17 พ.ค. 2562
ทำบุญตักบาตร
วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนจอมทอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน ณ บริเวณหน้าอาคาร ๔ จอมทอง
ร.ร.นวมินทราชูทิืศ พายัพ
17 พ.ค. 2562
ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” โดยนิมนต์พระภิกษุ สามเณร จำนวน 63 รูป มาฉันภัตตาหารเช้าที่ห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน จากนั้นจัดให้คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนทุกคนได้รับฟังพระธรรมและทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ณ ลาน
ร.ร.สันทรายวิทยาคม
17 พ.ค. 2562
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ได้มีการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้
วันนี้ 17 พ.ค. 62 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ได้มีการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
17 พ.ค. 2562
ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
17 พ.ค. 2562
ประชุมผู้บริหารกลุ่มดอยอ่างข่าง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ประชุมผู้บริหารกลุ่มดอยอ่างข่าง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
17 พ.ค. 2562
นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.34 และคณะ เป็นประธานในการการติดตามประเมินการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.34 และคณะ เป็นประธานในการการติดตามประเมินการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
17 พ.ค. 2562
การประชุมผู้ปกกครอง เพื่อแก้ปัญหานักเรียน ติด 0 ร มส โดยผู้อำนวยการประวัติผันผาย และนางจารุณี นิลกำแหง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
การประชุมผู้ปกกครอง เพื่อแก้ปัญหานักเรียน ติด 0 ร มส โดยผู้อำนวยการประวัติผันผาย และนางจารุณี นิลกำแหง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ร.ร.สันติสุข
17 พ.ค. 2562
นิเทศโครงการคุณธรรมนำสิ่งแวดล้อม
16 พฤษภาคม 2562 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 และนายธัชกร สายทอง ได้เข้านิเทศโครงการคุณธรรมนำสื่งแวดล้อม
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
17 พ.ค. 2562
วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดพิธีเปิดสนามฟุตบอล King Power Thai Power
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดพิธีเปิดสนามฟุตบอล King Power Thai Power อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้แทนแทนจากบริษัท King Power มาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้หลังจากพิธีเปิดสนามฟุตบอล โรงเรียนยังได้จัดให้มีกิจกรรมคลีนิคฟุตบอล และการประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
17 พ.ค. 2562
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ร.ร.โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
16 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศนักเรียน 1/62
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงอาหารเพิ่มบุญ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน เตรียมความพร้อมความเข้าใจนักเรียนก่อนเข้าเรียน
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม
16 พ.ค. 2562
นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กล่าวให้โอวาทนักเรียนและแนะนำบุคลากรใหม่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 และแนะนำครูใหม่ นายประจวบ คำแดงสด ที่ย้ายมาปฏิบัติการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
16 พ.ค. 2562
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1/2562
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนพักนอน เพื่อรับทราบนโยบายของทางโรงเรียน
ร.ร.พร้าววิทยาคม
15 พ.ค. 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูย้ายและแสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันที่ 15 พ.ค. 2562 นางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูย้ายและแสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียน
ร.ร.จอมทอง
15 พ.ค. 2562
การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๒
วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.โรงเรียนจอมทองได้มีโอกาสต้อนรับ นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนจอมทอง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ โดย
ร.ร.พร้าววิทยาคม
15 พ.ค. 2562
วันที่ 13-14 พ.ค. 2562 โรงเรียนพร้าววิทยาคมจัดกิจกรรมเปิดเทอมสร้างสุข ปีการศึกษา 2562
วันที่ 13-14 พ.ค. 2562 โรงเรียนพร้าววิทยาคมจัดกิจกรรมเปิดเทอมสร้างสุข ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ และสัมพันธภาพที่ดี โดยมี นางลภ
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
14 พ.ค. 2562
ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางจีรฉัตร ศิริ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.34 และ ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.34 นิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยมี ดร.ธาราทิพย์ วงษ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/471 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>