[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
22 ส.ค. 2562
วิทยากรจุดเรียนรู้ การนวดแผนโบราณ และ ทอผ้า ผ้าทอมือ สาธิตการนวดและให้ความรู้ในการนวดส่วนต่าง ๆ บริเวณร่างกาย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ณ
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 วิทยากรจุดเรียนรู้ การนวดแผนโบราณ และ ทอผ้า ผ้าทอมือ สาธิตการนวดและให้ความรู้ในการนวดส่วนต่าง ๆ บริเวณร่างกาย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ณ ศูนย์คุณธรรมสัมมาชีพ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม
22 ส.ค. 2562
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องใน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดง Science Show การประกวดแฟชั่นโชว์ ตลาดนัดส
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องใน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดง Science Show การประกวดแฟชั่นโชว์ ตลาดนัดสีเขียว และแข่งขันจรวดขวดน้ำ เป็นต้น
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
22 ส.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจ ฝึกประสบการณ์อาชีพ ด้านการต้อนรับและการจัดเลี้ยง ณ ริมดอยรีสอร์ท
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจ ฝึกประสบการณ์อาชีพ ด้านการต้อนรับและการจัดเลี้ยง ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
22 ส.ค. 2562
ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร อำเภอเชียงดาว ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโรงเรียน ตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร อำเภอเชียงดาว ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโรงเรียน ตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ร.ร.จอมทอง
21 ส.ค. 2562
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจอมทอง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ , รางวัลชนะเลิศชุมนุมนักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์ ,
ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
21 ส.ค. 2562
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด
นักเรียนโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยา เข้าค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด วันที่ ๑๙ -๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารเพิ่มบุญ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระ ขอขอบพระคุณ พันเอก อภิชาติ ชูเกียรติตกุล รองหัวหน้าศูนย์ข่าวยาเสพติดกองทัพภาคที่
ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
21 ส.ค. 2562
คนดีศรีเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดี กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียงใหม่ ขอให้รักษาคุณงามความดีนี้สืบไป
ร.ร.สันทรายวิทยาคม
20 ส.ค. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายสัปดาห์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ประจำสัปดาห์ที่ 1-3 วันที่ 1-18 ส.ค 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายสัปดาห์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ประจำสัปดาห์ที่ 1-3 วันที่ 1-18 ส.ค 2562
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
19 ส.ค. 2562
ข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ขอแสดงความยินกับ คณะครู และนักเรียน ที่ได้คัดเลือกเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ การนี้ผู้อำนวยการ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาว
ร.ร.แม่แตง
19 ส.ค. 2562
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่แตง รับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่แตง รับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่
ร.ร.พร้าววิทยาคม
19 ส.ค. 2562
คณะครูและนักเรียน ร.ร.พร้าววิทยาคมรับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่
วันที่18 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียน ร.ร.พร้าววิทยาคมรับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่และลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่
ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
18 ส.ค. 2562
ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณและเหรียญเชิดชูเกียรติต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน พร้อมด้วยครูจำนวน ๕ คน ได้แก่ นางสาวพิชญารัตน์ ปัญญา นางสาวอภิรยา แก้วสาร นางเพียงฤทัย ไทยกรณ์ นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์ และนายพลอธิป เอี่ยมบ
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
18 ส.ค. 2562
ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม นำคณะครูเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม นำคณะครูเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
18 ส.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ศึกษษดูงานโรงเรียนน่านนคร จังหวัดน่าน
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม นำคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนน่านนคร จังหวัดน่าน
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
18 ส.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน โดยมี นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
18 ส.ค. 2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรม PE.Family Camp ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรม PE.Family Camp ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมี นางนวรัตน์ ปัญญาธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธาน
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
18 ส.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน \"DoiLuang Charity Run 2020\"
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน วิ่ง mini marathon \"DoiLuang Charity Run 2020\" ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
18 ส.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เป็นเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม นำโดย ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
18 ส.ค. 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครู เยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมยิงปืน ณ ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม นำโดยดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครู เยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมยิงปืน ณ ค่ายพิชิตปรีชากร (ร.7 พัน.2) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
18 ส.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการประชุมติดตาม 0 ร มส. ของนักเรียน
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการประชุมติดตาม 0 ร มส. ของนักเรียน โดยมี ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/494 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>