[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.แม่แตง
17 ต.ค. 2562
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 โรงเรียนแม่แตงได้ร่วมหารือโครงการห้องเรียนนวัตกรรม การจัดการเกษตรกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์
16 ต.ค.2562 โรงเรียนแม่แตง นำโดย ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ได้ร่วมหารือโครงการห้องเรียนนวัตกรรมการจัดการเกษตรกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์
ร.ร.แม่แตง
16 ต.ค. 2562
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. โรงเรียนแม่แตง ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่แตง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แตง จังหวัด
ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
13 ต.ค. 2562
ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
13 ต.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม นำโดย ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาวเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเทศบาลตำบ
ร.ร.จอมทอง
13 ต.ค. 2562
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง มอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน , นางสาวชัชฎาภรณ์ หล้าสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และนายผดุง อินธิสอน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยคณะค
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
12 ต.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการประชุมสามัญก่อนปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการประชุมสามัญก่อนปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
รร.ฮอดพิทยาคม
11 ต.ค. 2562
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (กลุ่มดอยอินทนนท์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มดอยอินทนนท์ (สหวิทยาเขต กลุ่ม 5 และกลุ่ม6)วันที่ 11-12 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม
ร.ร.จอมทอง
10 ต.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ SWOT ANALYSIS
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.โรงเรียนจอมทอง จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ SWOT ANALYSIS คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมกุหลาบพันปี อาคารอ ๔ จอมทอง
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
8 ต.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยากรโดย นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการ สพม 34 นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยมี ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
8 ต.ค. 2562
ยินดีต้อนรับโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมศึกษาดูงานกลุ่มอำนวยการ
ยินดีต้อนรับโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมศึกษาดูงานกลุ่มอำนวยการ
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
8 ต.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยการนำของ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
8 ต.ค. 2562
HDR Math Camp
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดค่าย HDR Math Camp
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
7 ต.ค. 2562
ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมพิธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมพิธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียงใหม่
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
7 ต.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมกับโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ณ โรงเรียนเ
ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
3 ต.ค. 2562
งานประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการดำเนินงาน 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่2) วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
3 ต.ค. 2562
ผลงานที่ภาคภูมิใจ ๒๕๖๒
วันที่ 14 กันยายน 2562 กลุ่มเมล็ดพันธุ์จิตอาสาบ่มเพาะความดี โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลรองชนเลิศอันดับ 2 ในการประกวดกิจกรรมการสร้างสรรค์เยาวชนโครงการจิตอาสา ‘แบ่งสรรปันสุข’ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเมล็ดพันธุ์กัลยา สร้างพื้นที่คุณธรรม บ่มเพาะจิตสำนึกรักษ์บ้
ร.ร.จอมทอง
1 ต.ค. 2562
การมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น.นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง ได้ให้เกียรติมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา งานแนะแนวโรงเรียนจอมทอง ณ ห้องประชุมสามปอยหลวง อาคาร ๔ จอมทอง
ร.ร.จอมทอง
30 ก.ย. 2562
การทดสอบการประกอบอาหาร-เครื่องดื่ม และประเมินคุณภาพ ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ เพื่อจำหน่ายที่ศูนย์อาหารน้ำตกแม่กลาง ภายในโรงเรียนจอมทอง
วันจันทร์ ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. โรงเรียนจอมทอง จัดให้มีการทดสอบการประกอบอาหาร-เครื่องดื่ม และประเมินคุณภาพ ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ เพื่อจำหน่ายที่ศูนย์อาหารน้ำตกแม่กลาง ภายในโรงเรียนจอมทอง ณ บริเวณศูนย์อาหารน้ำตกแม่กลาง
ร.ร.จอมทอง
30 ก.ย. 2562
งานเกษียณอายุข้าราชการ สมาคมครูอำเภอจอมทอง
วันจันทร์ ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ คุณครูทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซาง คุณครูเฉลิมศรี ปินทะยา และคุณครูธัญญภัสร์ ทองคำ เข้าร่วมงานเกษียณอายุข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา \"มุทิตาจิต กษีณาล
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
30 ก.ย. 2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดพิธีมุฑิตาจิต ครูสวง วงษา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดพิธีมุฑิตาจิต ครูสวง วงษา เนื่องในการเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง พัฒนาชาติไทยให้ยืนยง เกียรติดำรง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/500 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>