[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562
   ข่าวจาก: ร.ร.แม่ริมวิทยาคม | กลุ่มดอยสามหมื่น | 10 เม.ย. 2562 เวลา 15:30:03 | เปิด: 356 ครั้ง

 https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/56358578_823753604654012_6417892449850490880_n.pdf/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9.pdf?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeFAfULb9gw8z9hPWsVCOlMveaB9A1XKDdlb9T_3SkXm7FOTkyOgmKvtdt3PdDUMrFP-cHds694dnnb_mHpc8wpw-pJ-U-a1gqbLrdKvyx3_yQ&_nc_oc=AQnR-APnFMzK_YaUWNdO7GQ1gyyNssOMuQgZnhsPn95yJomNN_V1dnfnG6tG74Rdk1Y&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=0e0e4b1c830a45f6cb5311215fd0e7b8&oe=5CAF3A3A&dl=1