[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง
   ข่าวจาก: โรงเรียนสันกำแพง | กลุ่มดอยสุเทพ | 16 ธ.ค. 2558 เวลา 12:14:48 | เปิด: 410 ครั้ง

 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง 

 

 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษา ให้ นายทีปชัย  วงษ์วรศรีโรจน์  ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

สันกำแพง อำเภอสันก าแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ นั้น โดยมีกำหนดการเดินทางมารับตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่

ณ โรงเรียนสันก าแพง ในวันพุธ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๙ น.  

http://www.skpcm.ac.th/www/download/58/new-director.pdf