[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้ออาหาร เครื่องนอนและอุปกรณ์ประกอบอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 4 ส.ค. 2559
ประกาศ รร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง สอบราคาซื้ออาหาร เครื่องนอนและอุปกรณ์ประกอบอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2559 28 ก.ค. 2559
ประกาศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้ออาหาร เครื่องนอนและอุปกรณ์ประกอบอาหาร สาหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนที่ยากลาบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด - ปิด ภาคเรียนในภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๙ 15 ก.ค. 2559
โรงเรียนสันกำแพง ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างอัฒจรรย์ 6 ชั้น จำนวน 5 หลัง 11 ก.ค. 2559
โรงเรียนฝางชนูถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 1 ก.ค. 2559
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา 24 มิ.ย. 2559
โรงเรียนสันกำแพงรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงานและครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา 24 มิ.ย. 2559
โรงเรียนสันกำแพงรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน ๑ อัตรา 24 มิ.ย. 2559
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน 9 มิ.ย. 2559
ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง ยื่นเอกสารเสนอราคา การจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 6 มิ.ย. 2559
ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 26 พ.ค. 2559
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 55 24 พ.ค. 2559
ขอเชิญร่วมงาน วันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ครบรอบ 55 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 นี้ 19 พ.ค. 2559
ประกาศโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 17 พ.ค. 2559
ประกาศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมซอฟต์แวร์ 12 พ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจำหน่ายอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโรงเรียน 4 พ.ค. 2559
ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียน 4 พ.ค. 2559
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม มีความประสงค์เปิดประมูลร้านกาแฟโรงเรียนและประมูลขายอาหารในโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ 3 พ.ค. 2559
โรงเรียนสารภีพิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูบรรณารักษ์ 2 พ.ค. 2559
โรงเรียนสารภีพิทยาคม ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา 19 เม.ย. 2559

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/33 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>