[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   

ประกาศโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการโรงเรียนในฝัน 26 ม.ค. 2558
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน 25 ม.ค. 2558
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน 25 ม.ค. 2558
ประกาศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 15 ม.ค. 2558
ประกาศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน ช ๖ ที่/๔๙ จำนวน ๑ หลัง ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 15 ม.ค. 2558
ประกาศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 15 ม.ค. 2558
งานวันสถาปนาโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 15 ม.ค. 2558
ประกาศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน ช ๖ ที่/๔๙ จานวน ๑ หลัง 13 ม.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการโรงเรียนในฝัน 8 ม.ค. 2558
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ร่วมแสดงความเสียใจแก่นายทวีพร ซ้ายหนู ที่ได้สูญเสียบิดาที่ได้ถึงแก่กรรม 6 ม.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล.57-ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 ธ.ค. 2557
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 26 ธ.ค. 2557
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ รับสมัครครูอัตราจ้าง (Co-teacher) วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 26 ธ.ค. 2557
แม่ริมวิทยาคมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูสังคม 26 ธ.ค. 2557
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ก่อสร้างหอประชุมแบบ 100/27 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 24 ธ.ค. 2557
ร่างขอบเขตของงาน TOR ครั้งที่ 2 ก่อสร้างหอประชุมแบบ 100/27 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 24 ธ.ค. 2557
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารเรียน 23 ธ.ค. 2557
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 22 ธ.ค. 2557
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ (โรงเรียนในฝัน) 22 ธ.ค. 2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมแบบ 100/27 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 ธ.ค. 2557

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/33 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>