[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   

ประกาศโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหมู่ในโรงเรียน ๒๕๕๘ 18 มี.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์วารสารพร้าว ฉบับที่ 16 ปีการศึกษา 2557 18 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยวิธีพิเศษ 13 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 13 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 13 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยามคม เรื่อง เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๐๔/๒๕๕๘ 12 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เรื่อง เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๐๓/๒๕๕๘ 12 มี.ค. 2558
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา และพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา 10 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ 6 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษา(ห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑) 6 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑ ตำแหน่ง 5 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างครูสอนวิชาเคมี ๑ ตำแหน่ง 5 มี.ค. 2558
ประกาศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน และอาคารประกอบ 5 มี.ค. 2558
ประกาศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 3 มี.ค. 2558
สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ 3 มี.ค. 2558
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 3 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2558 1 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครบริษัททำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหมู่ในโรงเรียน โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 26 ก.พ. 2558
ประกาศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมแบบ100/27โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 26 ก.พ. 2558
ประกาศเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักเรียน 24 ก.พ. 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/33 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>