[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

3 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.11 (สุราษฎร์ธานี - ชุมพร)
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38 /2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ( สรุปผลการดำเนินงาน 15 จุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา, สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 เป็นประธานพิธีปิดการประชุมทางวิชาการ
วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีปิดการประชุมทางวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาThe Startup Education 360° : SESAO 34 Academic Symposium 2018 พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมทางวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium 2018
วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมทางวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาThe Startup Education 360° : SESAO 34 Academic Symposium 2018 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง มองรอบด้าน 360&#
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายวีระ อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ
วันที่ วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายวีระ อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย กลุ่มอำนวยการ ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 65 คน ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สมป.เชียงใหม่ จัดพิธียกย่องเชิดขูเกียรติ
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิต กษิณาลัย ให้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ จำนวน 10 คน ที่เกษี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บันทึกเทปรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 บันทึกเทปรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย ดร.ดวงใจ บุญยะภาศ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าสัมภาษณ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ
วันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 131 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย หน่วยตรวจสอบภายใน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา” ให้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย หน่วยตรวจสอบภายใน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา” ให้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน ณ โรงเรียนแม่สะเรียง “บร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดงาน Thailand STEM Festival 2018
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Thailand STEM Festival 2018 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 12 กัยายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 35/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน
วันที่ 11 กันยายน 2561 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดงา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดเตามโครงการวิจัยพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพักนอน
วันที่ 11 กันยายน 2561 นายเจดีย์ เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.34 พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำคณะวิจัยพัฒนานวัตกรรม โครงการวิจัยพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพักนอน ภาคเหน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2561 เพื่อชี้แจงข้อราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 42 โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และในการประชุมครั้งนี้ ดร.สิทธิชัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/152 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>