[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

13 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ทำบุญครบรอบ 62 ปี
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญโรงเรียนครบรอบ 62 ปี โดยมี นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธี และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมแสนทอง โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินในสังกัด จำนวน 42 โร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายที่ 15
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายที่ 15 จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2561
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.จอมทอง เตรียมพร้อมประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายวีระ อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพีงประสงค์ของผุ้เรียน
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้านิเทศติดตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับภาคเหนือตอนบน
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ปี 2561 ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน จำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.สิทธชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางวนิดา อุประกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ออกเยี่ยมข้าราชการครูในสังกัดที่เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 พร้อมคณะ เข้าพบอธิการบดี ม.ราชภัฎเชียงใหม่
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.ดร.สิทธชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายวีระ อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทุกภาคส่วน ในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่งนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย โอกาสนี้ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนวิถีละอ่อนสามเมิง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนวิถีละอ่อนสามเมิง และพิธีเปิดป้ายอาคาค 46 ปี ศรีสะเมิง โดยได้เกียรติจาก นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เป็น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (จังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) สัญจร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 พร้อมคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายวิเชียร ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ประธานเครือข่าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นรวงผึ้ง โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นรวงผึ้ง โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโถงหน้ามุขอาคาร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน วิพิธทัศนา ภูมิปัญญา ยุพราช
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน วิพิธทัศนา ภูมิปัญญา ยุพราช ขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตสถานศึกษา
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการด้าน ICT และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ออกติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตและระบบการบริหารจัดการเครือข่ายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนเชียงดาววิทย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/149 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>