[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

10 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำคณะวิจัยพัฒนานวัตกรรม โครงการวิจัยพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพักนอน ภาคเหนือ สพฐ.
วันที่ 10 กันยายน 2561 นายเจดีย์ เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.34 พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำคณะวิจัยพัฒนานวัตกรรม โครงการวิจัยพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพักนอน ภาคเหน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
วันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 67 ค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมวางแผนจัดงานวิชาการ Symposium 2018
วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 34/2561
วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น.รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 34/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมพัฒนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
วันที่ 3 กันยายน 2561 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสังกัดสำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รายงานการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2
วันที่ 3 กันยายน 2561 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 โดยมี นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้ก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ส.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วางหรีดเคารพศพ นายชาตรี ชมภูศรี
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14.20 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ วางหรีดเคารพศพ นาย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ส.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน”ดารารัศมี”
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 9.35 น. พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญสืบชะตา และเปิดป้ายอาคารเรียน”ดารารัศมี “โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง ศึกษาธิการภาค 15 นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 15 นาย กิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ศึกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ส.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ส.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 33/2561
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 33/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ส.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีปิดการอบรมโครงการขยายผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน รุ่นที่ 17
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการขยายผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน รุ่นที่ 17 ให้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมแบบเข้มและกลับเข้ามาร่วมโครงการอบรมขยายผลการจัดการเรียนการสอน จำนวน 75
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ส.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินผลนักเรียนร่วมกับนาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ส.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ส.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ส.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018 โรงเรียนจอมทอง
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ส.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 32/2561
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 32/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วันที่ 2 บรรยากาศสอบครูผู้ช่วย สนามสอบ รร.ยุพราชวิทยาลัย
กศจ.เชียงใหม่ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบแข่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ส.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กศจ.เชียงใหม่ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2561
กศจ.เชียงใหม่ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบแข่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ส.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน รร.สันทรายวิทยาคม
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ส.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมวางแผนจัดงานวิชาการ Symposium 2018
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดงานว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/152 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>