[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา 26 มี.ค. 2558
ประกาศ การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ 22 มี.ค. 2558
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 21 มี.ค. 2558
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 20 มี.ค. 2558
ประกาศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบสร้างเอง 20 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเคมี ๑ ตำแหน่ง เจ้าที่การเงินและบัญชี ๑ ตำแหน่ง และครูประจำการนักเรียนพักนอน ๒ ตำแหน่ง 19 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหมู่ในโรงเรียน ๒๕๕๘ 18 มี.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์วารสารพร้าว ฉบับที่ 16 ปีการศึกษา 2557 18 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยวิธีพิเศษ 13 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 13 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 13 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยามคม เรื่อง เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๐๔/๒๕๕๘ 12 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เรื่อง เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๐๓/๒๕๕๘ 12 มี.ค. 2558
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา และพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา 10 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ 6 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษา(ห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑) 6 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑ ตำแหน่ง 5 มี.ค. 2558
ประกาศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างครูสอนวิชาเคมี ๑ ตำแหน่ง 5 มี.ค. 2558
ประกาศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน และอาคารประกอบ 5 มี.ค. 2558
ประกาศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 3 มี.ค. 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/33 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>